Liefde, relaties en seksualiteit

ValentijnsdagSeksualiteit is vaak een moeilijk onderwerp voor leerkrachten. De verantwoordelijkheid voor seksuele en relationele vorming ligt niet alleen in de school. Wel kan de school daar een rol in spelen. De seksuele en relationele vorming van kinderen is in de huidige maatschappij waarin kinderen veelvuldig worden geconfronteerd met verschillende varianten van seksualiteit en van relaties in (sociale) media, op straat en thuis wél een onderwerp dat in de school aan bod zou moeten komen.

Over de liefde (5 lessen groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8)

Valentijnsdag (les voor groep 5 t/m 8)