Werken met thema’s

girl pupel sitting by the table with globe and red apple on a pile of books, Isolated on white

Kinderen vinden het over het algemeen leuk om aan een thema te werken. Zeker wanneer ze de ruimte krijgen om mee te praten over de vraag wat ze over dit thema willen weten en zelfstandig op zoek kunnen gaan naar informatie. Kinderen onthouden de informatie die ze vinden vervolgens beter wanneer ze deze kunnen verwerken op een wijze die aansluit op hun talenten.
Dit format biedt een team en individuele leerkrachten een handvat voor het werken met een thema en kinderen de kans om te ervaren dat leren leuk is. Zelfstandig werken, samenwerken en informatieverwerking met behulp van talenten staan daarbij voorop.

Naar Werken met thema’s