Verbindingslessen

first_love_girl_boy_abstract_hd-wallpaper-1147952Verbinding met jezelf, de ander en een ‘bron buiten onszelf’ staan centraal in deze lessen. Deze serie biedt in dat kader:

  1. In dialoog met elkaar: zes lessen in het voeren van een dialoog. De kinderen leren om het eigen oordeel op te schorten en in verbinding met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en antwoorden.
  2. Laat je ta(a)lenten spreken: inspiratie voor het inzetten van de verschillende talen die kinderen hanteren: beelden, woorden, muziek en beweging. Als basis voor het contact met jezelf en de buitenwereld: de verbinding naar binnen en naar buiten.
  3. In verbinding op ontdekkingsreis: in verbinding met jezelf, de ander en het universum op zoek naar creatieve ideeën en vernieuwende oplossingen.
  4. Wensen vanuit je hart: inspiratie om kinderen te helpen hun diepere behoeften te verwoorden en deze te vertalen in een ‘hartenwens’. De kinderen verbinden zich daarbij met de eigen behoefte, en vervolgens ook met elkaar. Deze verbindingskracht geeft ieder kind afzonderlijk het gevoel dat het gezien, gehoord en verbonden is en werkt positief op de kracht van de groep als geheel.

Verbindingslessen