Inspiratie voor team

dJoQ9NKoffer vol Kindkracht is een beweging waaraan veel mensen bijdragen door hun passie en talenten in te zetten voor kinderen en het onderwijs dat zij krijgen. Deze beweging beperkt zich niet tot het ‘inpakken’ van Koffer vol Kindkracht: wie deze succesvol wil ‘uitpakken’, zorgt ervoor dat de beweging ook in en rond de school ontstaat. Leerkrachten en ouders moeten gaan samenwerken aan de kansen voor ieder kind om zichzelf en de eigen talenten in de wereld te zetten. Het is mooi als er een collectieve droom ontstaat, waarmee alle betrokkenen zich verbinden.

Inspiratie