Kijk naar je eigen

Omslag Kijk naar je eigen
Naar jezelf kijken … Echt en eerlijk kijken naar wat je voelt, wat er in je is, wat je denkt en wat je doet. Wat kan dat soms toch ontzettend lastig zijn. Het is – ook voor volwassenen! – zo moeilijk om de volledige verantwoordelijkheid  op je te nemen voor jouw aandeel in een conflict, én voor de oplossing ervan. Deze special van Kleur op school draait om allerlei manieren waarop kinderen in een groep het moeilijk kunnen hebben met elkaar: een oordeel hebben over een ander, een ander niet accepteren, een ander buitensluiten.

Pesten is één van de pijnlijkste en hardnekkigste voorbeelden hiervan.

Pesten kan kinderen, ouders en leerkrachten radeloos maken.

De insteek van Kleur op school is dat er bij lelijk doen tegen een ander, en bij pesten in het bijzonder, vaak sprake is van een onderliggend rotgevoel bij de pester, waarvoor geen aandacht is. Een pester heeft bijna altijd iets af te reageren. Daarmee zijn pesters in zekere zin net zo goed slachtoffers. Daarom verkennen we in de lessen in alle bouwen óók het perspectief van de pester. De kinderen die niet pesten en niet gepest worden – meestal het merendeel van de groep – zijn heel belangrijk voor het doorbreken van het destructieve patroon tussen pester en gepeste. Zij kunnen het verschil maken.

Zo laten we álle kinderen in de groepen kijken naar hun ‘eigen’ (gevoel, gedrag, opties).

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Meer Kleur op school?