Welkom

kids-thumbs-upKinderen leren het beste als de sfeer goed is. Op een plek waar ze zich veilig voelen.

Levendig op school biedt inspiratie en lesmateriaal om een prettig schoolklimaat te bevorderen en om kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling.

Een deel van de suggesties voor activiteiten zijn gerelateerd aan levendige boeken. Een ander deel is direct te gebruiken in de groep.

Levendig Uitgever maakt boeken die het waard zijn om te lezen, voor te lezen of te gebruiken op school en thuis.


IN THE SPOTLIGHT

Droomkoffer voor preventie drugsgebruik

Omslag_DroomkofferVoor het thema drugsgebruik is het boek Droomkoffer zeer geschikt. Hoofdpersoon Boaz volgt zijn droom: hij wil danser worden en doet mee aan een dansprogramma op tv. Tegelijkertijd heeft hij last van zijn oudere broer Levi die hem bij zijn vuile zaakjes probeert te betrekken en medeplichtig maakt in het handelen in xtc …

Leerlingen die nog geen drugs gebruiken, vereenzelvigen zich met de hoofdpersoon Boaz. Ze zetten zich net als Boaz af tegen Levi en tegen drugsgebruik. ‘OMG! Die bijwerkingen… Heftig. Je bent toch gek als je drugs gaat gebruiken! Waarom zou je dat doen? Ik ga nooit drugs gebruiken!’
De stemming en sfeer die dan in een klas ontstaat is een stemming en houding tegen drugs. Ze gaan erover nadenken. Ze gaan er met elkaar over praten. En ze zijn het met elkaar eens dat drugs gebruiken super stom is.
Op deze manier kun je kinderen vroegtijdig wapenen tegen drugsgebruik. Als ze er nooit goed over hebben nagedacht en/of nooit met hun mede-leerlingen / ouders / leerkrachten over hebben gesproken dan is dat een gemiste kans. Je bent eigenlijk al te laat als je er pas met hen over gaat praten als ze in aanraking komen met drugs of al drugs gebruiken… Dus hoe eerder hoe beter!

Geschikt voor ‘stevige’ groep 7 & 8 en voor brugklassen. Auteur Charlotte Doornhein verzorgt ook workshops met het boek László vermist voor leerlingen vanaf 12 jaar. Workshops met het boek Droomkoffer vanaf 8 jaar.

Meer informatie is opgenomen in een speciale pdf en op de site www.charlottedoornhein.nl.


De gelukkige school

Vraag: Vindt u dat leerkrachten een taak hebben in de morele vorming van leerlingen?

Omslag-lessenMoraalUit recent Brits en Nederlands onderzoek blijkt dat de meeste leerkrachten deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Toch hebben veel leerkrachten (met name in het openbaar onderwijs) er moeite mee om aan morele onderwerpen aandacht te besteden. Ze zijn van mening dat goed en slecht relatieve begrippen zijn en ze willen de leerlingen niet hun mening opdringen.

De lessenserie De gelukkige school wil leerkrachten en leerlingen (in zowel openbaar als confessioneel bijzonder onderwijs) een methode aanreiken om meer inzicht te krijgen in de relatie Mens & Moraal. Het is de bedoeling deze methode samen met leerkrachten, ouders, schoolbestuurders en andere geïnteresseerden verder te ontwikkelen en klaar te hebben voor het schooljaar 2018-2019. In de bijlage Achtergronden kunt u meer lezen over de visie die aan deze methode ten grondslag ligt en ook naar welk mailadres u uw reacties kunt sturen.

De gelukkige school geeft leerlingen meer inzicht in de verschillen die er bestaan in de moraal van groepen en gemeenschappen, maar vooral ook inzicht in de moraal die wij als mensen delen. Meer inzicht vergroot het begrip voor de ander en dat is essentieel in onze multiculturele samenleving, in een steeds ‘kleiner’ wordende wereld. Maar we beginnen met het vergroten van dat begrip op onze eigen school. Een school waar elk kind zich geaccepteerd en veilig voelt. Een gelukkige school.

Met de moraal corrigeren we de fouten van onze instincten en met de liefde die van onze moraal. (Jose Ortega y Gasset, 1883-1955)


Kleur op school: Hand in hand, tolerant

Tolerantie is bereid zijn om mensen anders te laten denken en handelen dan je zelf denkt en handelt.

Respectvol omgaan met verschillen, zou je dus kunnen zeggen. Of het nu gaat om pesten, geweld op het voetbalveld of de oorlog in Syrië, ook kinderen komen dagelijks in aanraking met voorbeelden van intolerantie. Tolerant zijn gaat blijkbaar niet zomaar. Tolerantie is een waarde die we bij Kleur op school erg belangrijk vinden. Het woord tolerantie is afgeleid van het Latijnse werkwoord tolerare dat verdragen, verduren of uithouden betekent.

In deze Kleur op school gaan we het begrip tolerantie van alle kanten bekijken op het niveau van de kinderen.

Proefabonnement voor nummer 2!

Een proefabonnement kost € 50,00 en is eenvoudig te bestellen via het formulier. Een proefabonnement wordt op maat samengesteld. We raden aan om voor elke groep een exemplaar te bestellen.

Direct een abonnement

Een abonnement voor 4 exemplaren kost € 334,-. Elk vervolgexemplaar € 28,-. Bekijk meer informatie over abonnementen.

Direct naar de website Kleur op school


Koffer vol Kindkracht – nu compleet online

KOmslag_Kindkrachtoffer vol Kindkracht wil ieder kind de kans geven om binnen het (speciaal) onderwijs de eigen kwaliteiten te ontdekken, talenten te ontwikkelen en wensen te realiseren. En in verbinding met zichzelf en de ander op ontdekkingsreis te gaan.

We hebben nu alle wenslessen, verbindingslessen en prikkellessen compleet online staan, omdat we schoolteams graag de mogelijkheid geven met dit inspirerende materiaal aan de slag te gaan.

Een koffer vol …

Koffer vol Kindkracht biedt scholen de inspiratie die zij nodig hebben om kinderen de koffer voor de reis van hun leven te laten vullen. We vinden het belangrijk om de inspiratie van Koffer vol Kindkracht zo breed mogelijk te verspreiden. Daarom hebben we hier online heel veel materiaal gratis beschikbaar gemaakt. De volledige map bestellen kan via de Levendige Boekwinkel voor € 75,-.