Welkom

kids-thumbs-upKinderen leren het beste als de sfeer goed is. Op een plek waar ze zich veilig voelen.

Levendig op school biedt inspiratie en lesmateriaal om een prettig schoolklimaat te bevorderen en om kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling.

Een deel van de suggesties voor activiteiten zijn gerelateerd aan levendige boeken. Een ander deel is direct te gebruiken in de groep.

Levendig Uitgever maakt boeken die het waard zijn om te lezen, voor te lezen of te gebruiken op school en thuis.


IN THE SPOTLIGHT

De gelukkige school

Vraag: Vindt u dat leerkrachten een taak hebben in de morele vorming van leerlingen?

Omslag-lessenMoraalUit recent Brits en Nederlands onderzoek blijkt dat de meeste leerkrachten deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Toch hebben veel leerkrachten (met name in het openbaar onderwijs) er moeite mee om aan morele onderwerpen aandacht te besteden. Ze zijn van mening dat goed en slecht relatieve begrippen zijn en ze willen de leerlingen niet hun mening opdringen.

De lessenserie De gelukkige school wil leerkrachten en leerlingen (in zowel openbaar als confessioneel bijzonder onderwijs) een methode aanreiken om meer inzicht te krijgen in de relatie Mens & Moraal. Het is de bedoeling deze methode samen met leerkrachten, ouders, schoolbestuurders en andere geïnteresseerden verder te ontwikkelen en klaar te hebben voor het schooljaar 2018-2019. In de bijlage Achtergronden kunt u meer lezen over de visie die aan deze methode ten grondslag ligt en ook naar welk mailadres u uw reacties kunt sturen.

De gelukkige school geeft leerlingen meer inzicht in de verschillen die er bestaan in de moraal van groepen en gemeenschappen, maar vooral ook inzicht in de moraal die wij als mensen delen. Meer inzicht vergroot het begrip voor de ander en dat is essentieel in onze multiculturele samenleving, in een steeds ‘kleiner’ wordende wereld. Maar we beginnen met het vergroten van dat begrip op onze eigen school. Een school waar elk kind zich geaccepteerd en veilig voelt. Een gelukkige school.

Met de moraal corrigeren we de fouten van onze instincten en met de liefde die van onze moraal. (Jose Ortega y Gasset, 1883-1955)


Kinderboekenweek 2017: Auteur in de klas?

IMG_6362Een levendige workshop of voorleessessie op je school of in de bibliotheek?

Tijdens de Kinderboekenweek 2017 van 5 t/m 14 oktober verzorgen auteurs Liliana Erasmus en Jeroen Hoogerwerf voor scholen diverse workshops en voorleessessies.

Workshops zijn gebaseerd op de levendige griezelverhalen en gedichten uit het boek Overal monsters en spoken. Daarin zijn verhalen en gedichten opgenomen die geïnspireerd uit de fantasie van de auteurs en gebaseerd op oude legende en sages.

Liliana komt speciaal voor de Kinderboekenweek uit Aruba. Zij verzorgt workshops voor 6 t/m 11 jaar. Zij kan eenvoudig worden geboekt via de Schrijverscentrale. Liliana is een ervaren auteur en heeft zowel in Nederland als op Aruba al heel veel leuke workshops met kinderen gedaan.Omslag_OveralMonsters-en-Spoken

 

Jeroen gaat in de onderbouw (groep 1 t/m 4) aan de slag met voorlezen, zingen en griezelen. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaat hij aan de slag met de verhalen en gedichten uit het boek. En daarbij gaan de kinderen ook zelf aan de slag met het maken van gedichten!Het tarief is € 75,- per lesuur per groep. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen.


Kleur op school: Fantastisch

Omslag_Kleur9.1

Fantasie is verbeeldingskracht. Kinderen hebben vaak heel veel fantasie. Met verbeeldingskracht kunnen we ons inleven in situaties en dingen of mensen bedenken die helemaal niet bestaan. Of misschien toch wel, maar dan is het niet bewezen. Onze verbeeldingskracht is in principe onbegrensd. Het maakt het denken flexibel. Creativiteit speelt een belangrijke rol bij fantasie. In onze hersenen worden allerlei verbindingen gemaakt, hoe sneller dat gaat, hoe sneller de fantasie gaat. Of neemt de werkelijkheid gewoon een loopje met ons? In deze Kleur op school gaan we die zoektocht aan met de kinderen. Wat is fantasie? En vooral wat betekent fantasie voor ons?

In dit nummer komt ook het thema Gruwelijk eng! van de Kinderboekenweek 2017 aan bod in de lessen en natuurlijk in spannende en griezelige verhalen

Proefabonnement voor nummer 1!

Een proefabonnement kost € 50,00 en is eenvoudig te bestellen via het formulier. Een proefabonnement wordt op maat samengesteld. We raden aan om voor elke groep een exemplaar te bestellen.

Direct een abonnement

Een abonnement voor 4 exemplaren kost € 334,-. Elk vervolgexemplaar € 28,-. Bekijk meer informatie over abonnementen.

Direct naar de website Kleur op school


Koffer vol Kindkracht – nu compleet online

KOmslag_Kindkrachtoffer vol Kindkracht wil ieder kind de kans geven om binnen het (speciaal) onderwijs de eigen kwaliteiten te ontdekken, talenten te ontwikkelen en wensen te realiseren. En in verbinding met zichzelf en de ander op ontdekkingsreis te gaan.

We hebben nu alle wenslessen, verbindingslessen en prikkellessen compleet online staan, omdat we schoolteams graag de mogelijkheid geven met dit inspirerende materiaal aan de slag te gaan.

Een koffer vol …

Koffer vol Kindkracht biedt scholen de inspiratie die zij nodig hebben om kinderen de koffer voor de reis van hun leven te laten vullen. We vinden het belangrijk om de inspiratie van Koffer vol Kindkracht zo breed mogelijk te verspreiden. Daarom hebben we hier online heel veel materiaal gratis beschikbaar gemaakt. De volledige map bestellen kan via de Levendige Boekwinkel voor € 75,-.